Välkommen till vår fastighetsjour

Vår fastighetsjour utförs och hanteras av Katrineholms Fastighetsservice. Om du får akuta fel i din lägenhet på tider utanför ordinarie arbetstid så kan du kontakta jouren för att få hjälp.

Följande fel avhjälps under jourtid:

El:

 • Byte av huvudsäkring till lägenhet

 • Fel på kyl eller frys. 

VVS:

 • Stopp i avlopp

 • Läckage i vattenledningar

 • Värme

 • Driftstopp i ventilation

 • Driftstopp värmepumpar

Lås:

 • Förlorad nyckel (Hg får själv stå för kostnaden)

 • Trasigt lås

 • Trasigt fönster

 • Inbrott

Ring 073-945 28 38 för att få hjälp med ovan. Surfar du hit på mobilen? Klicka på knappen bara så ringer vi upp direkt.